• sprawy o rozwód i separację,
  • sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich,
  • sprawy alimentacyjne,
  • sprawy o  pozbawienie, bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • sprawy o kontakty z dziećmi,
  • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku,
  • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
  • sprawy o przysposobienie.