• reprezentowanie osób fizycznych i osób prawnych  przed wszystkimi sądami,
  • dochodzenie odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych,
  • dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie,
  • pomoc prawna klientom w zakresie prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,  ocena ważności testamentów, sprawy o zachowek, spis inwentarza i odpowiedzialności za długi spadkowe),
  • sprawy o naruszenie posiadania i wydanie nieruchomości,
  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego i osobowego (ochrony własności i posiadania, służebności, w tym służebności gruntowych i osobistych, zasiedzenia, ubezwłasnowolnienia itp.),
  • sprawy z zakresu prawa lokalowego (ochrona praw lokatorów, eksmisje),
  • sporządzanie opinii prawnych.