• dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, zwiększonych potrzeb, zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, zaistniałych w wyniku wypadku komunikacyjnego,
  • sprawy o dochodzenie  odszkodowania za utratę majątku  (zniszczenie, bądź kradzież pojazdu, utrata zarobku),
  • sprawy o dochodzenie odszkodowania,  zadośćuczynienia lub renty za szkodę na osobie (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zwrot wydatków na leczenie),
  • sprawy o dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty po śmierci najbliższego członka rodziny,
  • sprawy o dochodzenie odszkodowana, zadośćuczynienia lub renty, za błąd medyczny  (z tytułu błędu lekarza lub personelu medycznego),
  • sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku naruszenia dobra osobistego,
  • sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku śmierci osoby bliskiej,
  • sprawy o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta.