• sporządzanie projektów statutów i umów spółek, opracowywanie zmian, tworzenie i rejestracja spółek,
  • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych (pozwy o zapłatę, odszkodowania),
  • sporządzanie projektów umów i pism w sprawach gospodarczych oraz ich opiniowanie.